Om Fysrehab

Fysrehab Lidköping AB är en rehabenhet godkänd att bedriva vård inom Vårdval Rehab med avtal enligt Krav och Kvalitetsboken från VGR. Mottagningen är också godkänd för tilläggsuppdrag Neurovårdteam.

På mottagningen finns Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter och Logoped.

Enheten arbetar med att förebygga , bedöma och behandla besvär från rörelseapparaten.
Mottagningen har en specifik inriktning mot idrotts- och motionsskador.

Exempel på skador och besvär vi behandlar är:

Lebesvär, muskel-bristningar/rupturer, senbesvär.

Rygg- och nackproblem, axelvärk (impingement) höfter och knän (menisk, korsband, artros mm) samt fotskador (stukningar, hälsenebesvär, Severs, hälsporre mm) och handskador.

I neuroteamet ingår arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast. Teamet erbjuder rehabilitering vid neurologiska diagnoser. Prioriterad målgrupp är nyinsjuknade och främst stroke. Strokepatienter erbjuds en strokekurs med träning och utbildning, för patient och anhörig, med syftet att stärka patientens kunskap, delaktighet och egenansvar.

Vår filosofi är att patienten ska ta ett stort egenansvar och är motiverad att bli bra eller bättre. Patienten ska jobba aktivt med sin egen rehabilitering och vi ger verktygen att nå målet.

På enheten arbetar vi med träning, stötvåg, ström och ultrajud, injektioner och akupunktur. Vi har också möjlighet att titta på skador med diagnostiskt ultraljud.

Vid behov kan även individanpassade skoinlägg och sulor gjutas.

Personal

Ole

Sjukgymnast

Catharina

Sjukgymnast

Helena

Arbetsterapeut | Neuroteam

Bjarne

Ortoped

Carina

Miljö & Design

Josefine

Sjukgymnast

Viktor

Sjukgymnast

Mikael

Sjukgymnast | Neuroteam

Lina

Administration

Björn

Chef | Sjukgymnast

Markus

Sjukgymnast

Johan

Sjukgymnast

Ulrica

Logoped | Neuroteam

Anita

Miljövård

Sofia

Sjukgymnast

Madelen

Arbetsterapeut

Elin

Sjukgymnast | Neuroteam

Fysrehab

Ditt självklara val