Tumbasartros

Vanliga symptom

Smärta vid rörelser/ belastning i tummen liksom ömhet i tumbasen och svaghet i tum-pekfingergreppet. Tumbasen kan också svullna och stelna till. Så småningom kan vilovärk uppstå och formen och läget på tumbasen förändras.

Orsak

Artros innebär att ledbrosket, blir tunnare och får sämre funktion. Man får även förändringar i skelettet, vilket kan göra att det blir en förskjutning i leden. Inflammation i leden med symptom som svullnad, rodnad och ömhet kan komma periodvis, men brukar så småningom försvinna spontant.

Faktorer som kan öka risken för artros kan vara t.ex. ärftlighet, tidigare skada på ben eller ledband, hög ålder, inflammatorisk ledsjukdom och medfödd eller förvärvad felställning i tumbasleden.

Behandling

Ett stödförband (ortos) runt tumbasen kan ofta avlasta och därmed lindra smärtan. Undervisning i ergonomi, d.v.s. arbetsställningar och -teknik som är ledbesparande är viktig. Samt träningsprogram för att bibehålla rörligheten.