Fingerledsartros

Vanliga symptom

Värk i fingrarnas ytter- och mellanleder, stelhet och svullnad runt lederna. Det är vanligt med ändrad form av lederna med knölar och breddökning. Graden av besvär varierar mycket, det är inte ovanligt att man har uttalade artrosförändringar, men inga eller små besvär och tvärtom.

Orsak

Artros innebär att ledbrosket, blir tunnare och får sämre funktion. Inflammation i leden med symptom som svullnad, rodnad och ömhet kan komma periodvis, men det brukar så småningom försvinna spontant.Faktorer som kan öka risken för artros kan vara t.ex. ärftlighet, tidigare skada på ben eller ledband, hög ålder, inflammatorisk ledsjukdom och medfödd eller förvärvad felställning i leden.

Behandling

Arbetsterapeuten kan hjälpa till med träning för fingrarna för att bibehålla rörligheten i lederna. Man kan också få undervisning i ergonomi, d.v.s. arbetsställningar och -teknik som är ledbesparande. Samt tips på hjälpmedel som kan underlätta vardagen.