Hos arbetsterapeut kan du prova ut personliga hjälpmedel för att klara av din vardag lättare. Du kan också prova ut tillfälliga hjälpmedel som kan behövas inför en operation av tex höft eller knä.

Arbetsterapeuten gör en bedömning av din funktion och ditt behov och därefter provas lämpligt hjälpmedel ut.

Vissa hjälpmedel som förskrivs kräver särskild prövning från primärvården. Det gäller tex elrullstol och vissa minnes hjälpmedel. I dessa fall gör arbetsterapeuten en bedömning som ovan, Sedan skickas en blankett om särskild prövning in till primärvården. Det är sedan primärvården som beslutar om personen är berättigad detta hjälpmedel. Om så är fallet görs en utprovning hos Arbetsterapeuten.