Fysrehab växer och söker Fysioterapeut – inriktning försäkringsbolag.

ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidare, heltid.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR: Vi har kollektivavtal med fysioterapeuterna.
KOMPETENSER:

  • Legitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast (KRAV)
  • Svenska i tal och skrift (KRAV)
  • 5+ års erfarenhet av arbete som fysioterapeut (MERIT)

Tjänsten.

Fysrehab har varit verksamt sedan 2004 och har idag 17 anställda. År 2014 ingick vi Vårdval rehab. År 2017 etablerade vi ett neurovårdsteam. Parallellt med detta har vi utvecklat vår privatfinansierade verksamhet och har idag ett väl etablerat samarbete med de flesta större försäkringsbolagen. Vi ser ett växande behov inom detta område och söker därför en legitimerad sjukgymnast som vill arbeta med denna patientgrupp och utveckla tjänsten vidare. Sedan tidigare har vi två ortopedläkare som arbetar deltid uteslutande med försäkringspatienter.

Vem söker vi?

Vi söker dig med erfarenhet av såväl ortopedisk medicin som idrottsskaderehabilitering. Du har också erfarenhet av rygg- nack och axelskador. Du trivs med att arbeta med rehabilitering och ser alla patienter som en utmaning att pröva ditt kunnande på. Våra patienter i denna grupp är oftast i arbetsför ålder och innhar inte sällan en ledande funktion på sin arbetsplats. Patienterna förväntar sig ett snabbt och precist omhändertagande med klara och tydliga besked.

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

Din huvudsakliga arbetsuppgift är rehabilitering av patienter med privat sjukvårdsförsäkring men kan också i mån av tid innefatta omhändertagande av patienter som söker inom ramen för Vårdval rehab i Västra Götaland (Primärvård). Du kommer också få ansvar för att utveckla tjänsten tillsammans med privatvårdsteamet och  klinikchef.

Arbetet innebär ett tätt samarbete med dels våra egna läkare och fysioterapeuter, dels läkare på mottagningar som Carlanderska, Orto-center och andra privata sjukhus. Kontakter med sköterskor och vårdplanerare för respektive försäkringsbolag är också en del av arbetet.

Du kommer kunna fokusera på ditt arbete med patienter tack vare vår organisation där administrativ personal underlättar det patientnära arbetet. Vi har även en alltid bemannad reception som hjälper till med allt övrigt administrativt arbete.

Vad är Fysrehab?

På fysrehab arbetar vi inom tre områden.

Vi har en grupp bestående av 8 sjukgymnaster och 2 arbetsterapeuter som arbetar inom Vårdval rehab. Gruppen är inriktade mot rehabilitering av patienter med muskuloskeletala besvär. Ungefär 25% av patienterna är idrottspresterande på hög nivå, ca 70% är vardagsaktiva eller motionärer och resterande ca 5% har andra problem.

Vi har också ett team som arbetar enligt tilläggsuppdrag neurovårdteam med uteslutande neurologiska patienter och då företrädesvis nyinsjuknade i stroke. Teamet består av två sjukgymnaster, två arbetsterapeuter och en logoped.

Det tredje området är försäkringspatienter och det som vi ser en stor utvecklingspotential inom. Idag arbetar alla sjukgymnaster med denna grupp men vi ser ett behov av att arbeta mer inriktat mot denna grupp och vår målsättning är att anställ ett antal fysioterapeuter som huvudsakligen arbetar med denna grupp och gemensamt utvecklar teamet.

Vår ambition är att ligga i frontlinjen såväl kunskaps- som metodmässigt inom alla tre områden.

Vi strävar efter att alltid hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i vår kliniska vardag.
På Fysrehab har vi en individanpassad utvecklingsplan där du kontinuerligt vidareutbildas inom fysioterapi. Vår ambition är att alltid ha personal med hög kompetens och utbildning enligt senaste rön.

Våra stora, välkomnande lokaler ligger centralt i Lidköping och vi har ett bra utrustat gym för all tänkbar rehabilitering och träning.

Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-möten för att bredda våra medarbetares kompetens och för att implementera den senaste forskningen i vår dagliga verksamhet. Vi håller varje år föreläsningar och kurser för idrottsföreningar i närområdet.

Vi åker även årligen på en eller två konferenser med alla anställda.

Är du intresserad?

Vänligen skicka din ansökan via e-post till: bjorn@fysrehab.se

Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.