Fysrehab växer och söker fysioterapeut- Inriktning neurovårdteam.

ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidare, heltid.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR: Vi har kollektivavtal med fysioterapeuterna.

KOMPETENSER:

  • Legitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast (KRAV).
  • Vidareutbildning inom neurologi (15 poäng) på högskolenivå (KRAV).
  • Minst ett års klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering (KRAV).
  • Svenska i tal och skrift (KRAV)
  • 5+ års erfarenhet av arbete som fysioterapeut (MERIT)

Vem söker vi?

Vi söker dig med erfarenhet och intresse av neurologi som vill vara med och driva utvecklingen av vår mottagning. Arbetet omfattar att ta emot patienter med neurologisk sjukdom eller skada som bedöms vara i behov av teambaserad rehabilitering. Du trivs med att arbeta med rehabilitering i primärvården och ser alla patienter som en utmaning att pröva ditt kunnande på. Du vill arbeta evidensbaserat och vill fortsätta utvecklas inom ditt område.

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

Din huvudsakliga arbetsuppgift är rehabilitering av patienter som är ny- och/eller återinsjuknade i stroke. Du kommer även möta andra patienter med neurologisk diagnos som är i behov av neuroteamets insats. Prioriterad målgrupp är patienter med neurologisk diagnos med behov av rehabilitering i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården.

Stor del av arbetet är i teamform tillsammans med arbetsterapeut och logoped varför stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och teamkänsla.

Du kommer kunna fokusera på ditt arbete med patienter tack vare vår organisation där administrativ personal underlättar det patientnära arbetet. Vi har även en alltid bemannad reception som hjälper till med stor del av det administrativa arbetet.

På Fysrehab har vi en individanpassad utvecklingsplan där du kontinuerligt vidareutbildas inom fysioterapi. Vår ambition är att alltid ha personal med hög kompetens och utbildning enligt senaste rön.

Vad är Fysrehab?

Vi är två team på Fysrehab, ett team arbetar med inriktning ortopediska och idrottsmedicinska skador, där ingår 8 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 2 arbetsterapeuter.

Det andra teamet, där du kommer att verka, består av två sjukgymnast, två arbetsterapeuter och en logoped och teamet arbetar enligt tilläggsuppdrag neurovårdteam inom vårdval rehab med neurologiska patienter och då företrädesvis nyinsjuknade i stroke. Teamet tar även emot patienter med andra neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson eller MS.
I vissa delar samarbetar neuroteamet och rehabteamet, som exempel kan nämnas patienter, inte sällan idrottsaktiva, med hjärnskakning men också patienter med utmattningsymptom eller stressrelaterade problem.

Fysrehab har funnits sedan 2004, år 2014 ingick vi Vårdval rehab och flyttade då in i nya lokaler som utformats helt efter våra önskemål. År 2017 tecknade vi avtal om tilläggsuppdraget neurovårdteam. Vår ambition är att ligga i frontlinjen vad gäller neurologisk rehabilitering och vi har fått mycket uppmärksamhet för vår metodik och de goda resultat vi har.

Vi strävar efter att alltid hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i vår kliniska vardag. Vi har avtal med Västra Götalandsregionen i form av Vårdval Rehab samt tilläggsuppdrag neuroteam. och vi har ett mycket bra samarbete med kommun, vårdcentraler och sjukhus i Lidköping och närområdet. Våra stora, välkomnande lokaler ligger centralt i Lidköping och vi har två bra utrustade gym för all tänkbar rehabilitering och träning. Fysrehab har ett högt söktryck och vi byggde nyligen ut våra lokaler för fjärde gången. Vi ser ett fortsatt högt behov av våra tjänster och planerar därför att flytta hela neuroteamet till egna lokaler vägg i vägg med befintliga. Vi ser stora vinster i detta.

Vi har kontinuerligt personalutbildning och team-möten för att bredda våra medarbetares kompetens och för att implementera den senaste forskningen i vår dagliga verksamhet.
Teamets medarbetare har tack vare etta vid ett flertal tillfällen blivit inbjudna landsting och kommuner att hålla föreläsningar kring vårt sätt att arbeta.

Vi åker även årligen på en eller två konferens med alla anställda.

Är du intresserad?

Vänligen skicka din ansökan via e-post till: bjorn@fysrehab.se

Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.