Klaga på vården

Klaga på vården.


Du som patient har alltid rätt att klaga på vården, det kan vara här på vår mottagning, någon annan mottagning eller vårdinrättning där det inte blivit så som du tänkt dig. Du själv eller någon anhörig kan klaga. Dina klagomål kan till exempel gälla behandling, bemötande eller kommunikation med vården.


Det finns flera alternativa vägar:

*klaga direkt till personalen som du eller din anhörige träffade när han/hon sökte vård.


*kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region.

Telefon: 010-441 20 00, eller via www.vgregion.se ,mail: patientnamnden@vgregion.se


*anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO


*anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO


*göra en polisanmälan.


1177 kan du läsa mer och även se en liten film hur det går till.

                                           

VI VILL BLI BÄTTRE!


Det kan ju också vara så att du har synpunkter eller idéer på hur vi skulle kunna bli bättre. Vi tar gärna emot dina tankar.
Eller du kanske tycker vi gjort ett bra jobb och vill tala om det också!
Klicka på den orange knappen så kan du skicka oss ett meddelande.

fysrehab

REHABMOTTAGNING


Sjukgymnastik/Arbetsterapi/Logoped

Fabriksgatan 4

531 30  LIDKÖPING

Copyright © All Rights Reserved