Multipel skleros – MS

MS är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Om du har MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Det finns ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären.

Inflammationerna och ärren kan finnas på olika ställen i centrala nervsystemet och därför kan du få besvär från olika delar av kroppen. Utöver motoriska symtom är det vanligt med mentaltrötthet och påverkan på tal och röst.

Neuroteamet hjälper dig att hitta förutsättningar för att leva med MS i vardagen. Utifrån individuella mål inriktas träningen på att du så bra som möjligt ska kunna klara dig i din vardag. Syftet är att förebygga, behålla och förbättra såväl fysiska som psykiska funktioner och välbefinnande. Målet är ett aktivt liv med så bra livskvalitet som möjligt.

DELAKTIGHET
När du träffar neuroteamet på Fysrehab görs först en bedömning av din funktion och dina förmågor. Därefter upprättar vi tillsammans en rehabplan, som du själv ansvarar för. Här formuleras de mål och åtgärder som är viktiga för dig.

KUNSKAP
Med ökad kunskap tror vi att du på ett bättre sätt hittar strategier för att klara av vardagen. En individuell utbildning kring vanliga symtom samt åtgärder för att hantera dessa erbjuds till samtliga patienter.

EGENANSVAR
Vår övertygelse är att egenansvar är en förutsättning för ett långsiktigt resultat. Vi i neuroteamet bidrar med handledning och råd utifrån våra respektive kompetenser, men det är du själv som måste göra jobbet och få in träningen som en naturlig del av vardagen.

Vid MS är det viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv under hela livet, både i vardagsaktiviteter och träning. Enligt FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) bör man träna kondition och styrka regelbundet. Hos oss på Fysrehab får man stöd att hitta lämpliga aktivitet som håller över tid.

Mer information finns att läsa på nedanstående länkar:
Nationella riktlinjer: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf

1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/