Fysrehab i Lidköping har ett neuroteam där arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast ingår. Alla yrkeskategorier har vidareutbildning inom neurologi och flera års klinisk erfarenhet gällande bedömning och behandling av neurologiska samt kognitiva funktionshinder.

Neuroteamet erbjuder rehabilitering för ny- och återinsjuknande i stroke samt patienter med förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi erbjuder en strokekurs med bedömning, träning och en utbildningsdel. Utbildningsdelen riktar sig till både patienter och anhörig. Den ger större förståelse och kunskap, delaktighet och egenansvar.

Träningen sker i hemmet, hemmets närmiljö eller i Fysrehabs lokaler och är inriktad på att patienten får ta ett allt större ansvar för sin egen rehabilitering.