Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen kommer vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt. Du kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären.

Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.

Ungefär en av hundra personer över 60 år får Parkinsons sjukdom och den är vanligare hos män. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd.

DELAKTIGHET
När du träffar neuroteamet på Fysrehab görs först en bedömning av din funktion och dina förmågor. Därefter upprättar vi tillsammans en rehabplan som du själv ansvarar för. Här formuleras mål och de åtgärder som är viktiga för dig.

KUNSKAP
Med ökad kunskap tror vi att du på ett bättre sätt hittar strategier för att klara av vardagen. En individuell utbildning kring vanliga symtom samt åtgärder för att hantera dessa erbjuds till samtliga patienter.

EGENANSVAR
Vår övertygelse är att egenansvar är en förutsättning för ett långsiktigt resultat. Vi i neuroteamet bidrar med handledning och råd utifrån respektive kompetenser, men det är du själv måste göra jobbet och få in träningen som en naturlig del av vardagen.

Intensiv träning kopplad till röst/tal och rörelse är en behandlingsmodell som används på Fysrehab. Vår logoped har utbildning inom Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) LOUD vilket är en intensiv talträningsmodell. Arbetsterapeut och sjukgymnast har utbildning inom LSVT BIG vilket är en intensiv rörelseträningsmodell.

Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv under hela livet, både i vardagsaktiviteter och träning. Enligt FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) bör man träna gång, balans, styrka och rörlighet kontinuerligt. Hos oss på Fysrehab får man stöd att hitta lämpliga aktiviteter som håller över tid.

Mer information finns att läsa på nedanstående länkar:
Nationella riktlinjer: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf

1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/

LSVT LOUD: https://www.lsvtglobal.com/LSVTLoud
LSVT BIG: https://www.lsvtglobal.com/LSVTBig

Svenska riktlinjer för fysioterapi: https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/dokument/svenska-riktlinjer-for-fysioterapi-vid-parkinsons-sjukdom.pdfhttps://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/dokument/svenska-riktlinjer-for-fysioterapi-vid-parkinsons-sjukdom.pdf