Artros

Artros är en ledsjukdom som främst drabbar ledbrosket men där också hela leden blir påverkad i så som ledband, muskler och underliggande ben. Sjukdomen har en smygande debut, ofta utsträckt över flera år. Man kan få artros i alla leder som har broskbeklädda ledytor men vanligast är att det uppstår i knä, höft och fingrar. Vanliga symtom vid artros är stelhetskänsla, minskad ledrörlighet och belastningssmärta. Längre fram i förloppet kan man även få svullnad/värmeökning samt vilovärk.  Förekomsten ökar med stigande ålder och man klassar artros som den vanligaste kroniska sjukdomen hos personer som är över 65 år. Artros går inte att bota om det väl har uppstått, men däremot så kan man påverka symtomen och förbättra funktionen leden. Viktiga åtgärder för att uppnå det är bl.a. individanpassat träningsupplägg. Vi på Fysrehab kan hjälpa dig med att hitta ett optimalt upplägg för just dina artrosbesvär.