Höftartros

Höftledsartros har likt all artros ett gradvis ökande förlopp med smygande smärtdebut. Det kännetecknas framförallt av rörlighetsinskränkning och belastningssmärta. Vanlig lokalisation på smärtan är djupt inne i ljumsken och runt höftens utsida. Nästan alltid förekommer igångsättningsstelhet efter stillasittande och svårighet med att exempelvis komma i och ur bilen. Vid mer långtgående artros kan även vilovärk/nattlig värk förekomma. Vid mild till måttlig artros är individanpassat träningsupplägg en viktig del för symtomlindring och funktionsbefrämjande. Vi på Fysrehab kan hjälpa dig med att hitta ett optimalt upplägg för just dina artrosbesvär.