Knä

Knäledsartros kännetecknas framförallt av smärta vid belastning. Andra symtom är rörlighetsinskränkning och instabilitetskänsla och vid mer uttalad artros förekommer felställningar som kobenthet/hjulbenthet och även knäppningar/krasningar. Artrosutvecklingen är gradvis ökande men symtomen kan ibland debutera ganska plötsligt. Lokalisationen på smärtan är oftast förlagt till knäets insida men ibland även knäets utsida. Exempel på aktivitet som ofta är besvärlig är gång nerför trappa. Vid mild till måttlig artros är individanpassat träningsupplägg den viktigaste åtgärden. Vi på Fysrehab kan hjälpa dig med att hitta ett optimalt upplägg för just dina artrosbesvär.