Artrosskola

Artroskola är gruppbaserad teoriundervisning kombinerat med individuellt anpassat träningsupplägg. Skolan syftar till att utbilda dig som patient med en bred kunskapsbas i vad artros är och även att få dig mer aktiv. Den lyfter vilken åtgärd som ska göras i vilken ordning och vad som är viktigt att fokusera på. Innan deltagande i artroskola blir aktuellt så sker alltid en individuell bedömning av en sjukgymnast eller arbetsterapeut. Att ha varit på läkarbesök eller att vara röntgad är inga krav för deltagande. Du kan enkelt boka tid på Fysrehab för en bedömning om du tror att artrosskola är något för dig.