AC-led

AC-leden (akromioclavikularleden) är en liten led som är belägen mellan nyckelbenets yttre ände och skulderbladet. Problem i denna led kan uppstå av olika orsaker. Dels kan leden gå ur led (luxera) vid trauma, exempelvis vanligt vid cykelolyckor. Besvär kan även uppstå gradvis ökande p.g.a. upprepad belastning eller framåtroterad hållning. Ofta är smärtan lokaliserad runt själva leden men kan även vara spridd mer diffust runt axeln. Symtomen är smärta i rörelseuttag eller vid tryck på leden, så som att gå med ryggsäck eller liknande. Åtgärder handlar mycket om hållningskorrigering och rörlighetsträning samt alternera provocerande aktiviteter.