Axel ur led/axelluxation

Ett akut tillstånd som ofta sker i samband med ett trauma. Axeln blir då helt orörlig och man får svår smärta. Röntgenundersökning är nödvändigt för att utesluta skelettskada, och man ska även vara uppmärksam på så att det inte uppstår någon känselnedsättning i armen på grund av nervskada Efteråt är det vanligt med en ostadighets- och trötthetskänsla i armen under lång tid. Ofta är det mest besvärligt att lyfta armen ut från kroppen och samtidigt utåtrotera. Primär behandling är alltid rehabiliteringsträning av axeln. Prognosen är god, men försämras vid upprepade luxationer. Vi på Fysrehab hjälper dig att hitta ett individanpassat upplägg.