Inklämningssyndrom/impingement:

Impingement, eller inklämningssyndrom, är ett samlingsbegrepp där smärta i axeln uppstår på grund av att strukturer kommer i kläm av olika anledningar. Ofta sker det i samband med armrörelse ut från kroppen eller vid belastning av olika slag. Exempel på strukturer som kan komma i kläm är slemsäck (subakromiell bursa) och/eller muskelsenor från antingen rotatorkuffen eller biceps. Orsakerna kan vara många, exempelvis belastande och monotona aktiviteter eller ett trångt utrymme mellan överarmsbenet och skulderbladsutskottet (akromion). Behandlingen ser olika ut beroende på vilken struktur som utlöst smärtan. Ofta handlar det om att minska ner på provocerande aktiviteter och göra ett anpassad och gradvis stegrad rehabiliteringsplan som styrs av en sjukgymnast/fysioterapeut. Vi på Fysrehab kan hjälpa dig med detta.