Severs/ont i hälen hos barn (apofysitis calcanei)

Tillståndet drabbar vanligtvis pojkar och flickor i åldern 10-12 år som tränar fotboll, handboll, innebandy, gymnastik eller liknande idrotter.
Smärtan sitter i bakre delen av hälbenet och ökar vid aktivitet där hopp, snabba vändningar eller start och stopp ingår. Smärtan kan sitta kvar i timmar och ibland i flera dagar. Under tillväxten finns i hälbenet en tillväxtzon vilket gör hälbenet känsligare för drag- och kompressionskrafter. Vid aktiviteter på stumma underlag och i skor med relativt tunna odämpade sulor där ”hopp och studs” ryck och vändningar ingår kan hälbenet bli överbelastat och aktivitetsrelaterad smärta uppstår. Behandlingen syftar till att anpassa belastning och eventuellt avlastning genom individanpassad hälkopp/inlägg, vilket erbjuds här på mottagningen, läs under rubriken Skoinlägg.