Skoinlägg

På kliniken görs två olika sorters formgjutna och individanpassade inlägg, Balkefors och hälkopp. Utifrån en klinisk undersökning och kartläggning av smärtan tas beslut om vilket inlägg som passar bäst. Skoinläggen är ofta en del av behandlingen i kombination med träning.

  • Balkefors är ett helt skoinlägg som ger ett bra stöd för foten och fotvalvet när det behövs. En felaktig positionering av foten kan orsaka en mängd olika besvär lokalt i foten men även övriga leder i kroppen. Inlägget används vanligen vid behandling av till exempel hallux valgus, benhinneinflammation, knäsmärta och plantarfasciit.
  • Hälkoppen används vid primärt vid lokala smärtor i hälen. Syfte är att avlasta hälen och samla ihop fettkudden vilket ger en smärtlindring vid besvär som exempelvis uttrampad fettkudde, Severs och Plantarfasciit.