Smärtor i framfot

Framfotsbesvär kan bero på en mängd olika orsaker, de vanligaste är följande:

  • Sned stortå/Hallux valgus: snedställning där stortån vinklas utåt. Området vid basen av stortån blir tryckkänsligt och inflammerad. Det kan tillkomma benpåväxt.
  • Stel stortå/Hallux rigidius: stelhet och smärta i basen av stortån med svårighet att böja tån uppåt. Vanligt med svullnad och ömhet i området. Det kan tillkomma benpåväxt.
  • ”Skräddarknuta”/Tailor bunion: smärta vid tryck och belastning vid basen på lilltån, lilltån kan bli snedställd.
  • Mortons neurom - nerver i framfoten kommer i kläm och ger smärta vid belastning mellan 2:a och 3:e eller 3:e och 4:e tån. Smärtan strålar ner i tårna och känseln kan vara nedsatt.
  • Metatarsalgi: smärta under främre trampdynan vid belastning och främst vid frånskjutet. Smärtan är lokaliserad mellan 2:a och 4:e tån, och kan upplevas som att man går på ben.

Behandlingen vid dessa besvär är i första hand individanpassat träningsprogram och korrigering av belastning genom bra skor och olika sorters inlägg, vilket erbjuds här på mottagningen, läs under rubriken Skoinlägg.