Fotledsstukning

Fotledsskador är en av de vanligaste skadorna bland idrottare. Vid en stukning kan ledbanden runt fotleden skadas. Vanligen skadar man ledbanden på utsidan av foten, men kan även ge skador på andra strukturer som ledkapseln, muskler och i svårare fall på skelettet. Det är viktigt att få foten undersökt tidigt för att bedöma skadans omfattning. Vid skadetillfället ska aktiviteten avbrytas och snabbt behandlas med kompression, kyla och högläge. Denna åtgärd görs för att minska omfattningen av skadan och förkorta rehabiliteringen.

Strukturerad rehabilitering är viktigt för att snabbt kunna återgå till idrott/aktivitet och för att minska risken för upprepade fotledsstukningar.