Trochanterit

Trochanterit är ett vanligt begrepp som används för att ange inflammation och smärta vid muskelfästen eller slemsäck som finns vid utsidan av höften vid den yttre höftknölen.
Trochanterit kan ha flera orsaker, men ofta handlar det om någon form av över- eller snedbelastning.  Vanligt med nedsatt styrka och uthållighet i muskler i aktuellt område.
Vid en klinisk undersökning kommer man fram till vad som orsakar smärtan och behandlingen är vid behov någon form av smärtlindring samt ett individuellt anpassat uppbyggande träningsprogram.