Migrän

Förvarnas ofta med karakteristiska synrubbningar så som flimmer, prickar eller blixtsken.
Smärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.
Vanligtvis är smärtan intensiv och den förvärras vid ansträngning.
Illamåendet och överkänslighet för ljus- och ljud hör till bilden.