Korsbandsskada:

Knät består av ett främre och ett bakre korsband. Dessa två ledband stabiliserar knät. En korsbandsskada uppstår ofta i samband med ett vridvåldstrauma. Vanligt symtom är smärta, svullnad och en känsla av att man inte kan lita på knät(instabilitet), vilket många upplever som att knät viker sig.  Vi undersöker och bedömer skadan samt hjälper till med individanpassad rehabilitering som kräver ett långsiktigt träningsupplägg. Det är viktigt att komma igång med rehabilitering tidigt efter skadetillfälle, sök sjukgymnast snarast. I vissa fall räcker inte träning för att klara av att återgå till full aktivitet/återgång i idrott och då kan operation bli aktuellt.

Vi följer aktuell forskning och senaste regimer gällande rehabilitering efter operation. Vi har även ett nära samarbete med Projekt korsband.