Meniskskada:

Knät består av två stycken halvmåneformade broskskivor, menisker, som fungerar som stötdämpare och stabiliserar knät. En meniskskada uppstår oftast i samband med en belastad vridning av knät. Skadan kan också uppkomma vid en översträckning av knät. Meniskskador kan se olika ut, vilket ger olika typer av symptombild. Smärta är ett vanligt symtom och ibland svullnad. Det kan också förekomma lättare upphakningar och ibland regelrätta låsningar. Vid mindre skador är träning förstahandsåtgärd. Vi hjälper dig med individanpassat upplägg beroende på hur skadan ser ut.