Sidoledbandsskada:

Knät har ett yttre och ett inre sidoledband som stabiliserar knäet och hindrar vackling i sidled. Dessa kan skadas om knäet utsätts för vridning eller kraftig snedbelastning. Vanliga symtom är lokal smärta i området och instabilitetskänsla i knät. Vid mindre skador av sidoledbanden är träning förstahandsåtgärd. Vi hjälper dig med ett individanpassat träningsupplägg utifrån skadans omfattning.