Ont i nacken:

Nacksmärta är ett väldigt vanligt symptom.  Den vanligaste orsaken till nacksmärta är statisk och/ eller ensidig belastning. Det kan gälla inom både idrott och arbete. Även mycket användande av mobil och läsplatta kan ge smärta i nacken.

I de flesta fall av nacksmärtor, både akuta och mer långvariga finns inte någon strukturell skada?? i nacken. Smärtan kommer då ifrån tex muskler, leder eller ligament. Nacksmärtan kan var i ett mindre eller ett mer utbrett område i nacken. Ofta upplevs nacken stel och mindre rörlig pga smärtan. Andra vanliga symptom som kan tillkomma vid nacksmärta är huvudvärk och yrsel som beror på muskelspänningar. Ibland kan smärtan även stråla ut i armen.

Vid nacksmärta gör vi en klinisk undersökning för att finna orsaken och kunna rikta behandlingen som kan innefatta smärtlindring i någon form och oftast ett individuellt träningsprogram. Det kan även finnas orsak att se över ergonomin.

Akut nackspärr

Nackspärr uppkommer ofta akut efter en hastig rörelse av huvudet eller efter att man har sovit i en olämplig ställning. Vanligtär att man har svårare att röra huvudet åt ena hållet eller att böja huvudet framåt och bakåt.  Orsaken till smärtan/stelheten är i de flesta fall helt ofarlig och beror på att nacken har överbelastats på något sätt och man får då ett muskelpåslag.
Värken avtar vanligtvis av sig själv efter några dagar men kan ibland vara upp till 1-2 veckor. Med rätt behandling lindras besvären snabbare. Vi hjälper dig att ställa rätt diagnos, utesluta allvarliga orsaker och behandla området för att minska smärtan

Diskbråck i nacken

Disken är den struktur som ligger mellan kotorna i ryggen och fungerar som en stötdämpare. Man kan få en spricka i disken, delar av diskens inre kärna kan då komma ut som ett bråck vilket kan leda till att det kan börja trycka på en nerv. Det typiska för ett diskbråck är att smärtan inte bara sitter i nacken utan sprider sig till ett större område i skuldran och ut i armen och ner till handen. Diskbråck läker i de flesta fall av sig själv men smärtan och tiden för läkningen kan begränsas med adekvat behandling och individuellt träningsprogram. Syftet med behandlingen går ut på att återställa funktionen i besvärsområdet för att optimera läkningsprocessen.
Väldigt få behöver operation för sitt diskbråck.