Ont i ryggen:

Ont i ryggen kan bero på många olika orsaker och förekomsten av detta i samhället är mycket vanligt. Besvärsgraden kan variera mycket och dom allra flesta blir bra efter några veckor.

Under olika åldrar är vi mer benägna för olika typer av ryggskador vilket beror på helt naturliga åldersförändringar. Men vi kan även få ont i ryggen efter olyckor och sjukdomar. Smärtan vid olika ryggtillstånden kan vara allt från lite molvärk och trötthet under vissa rörelser och positioner till en konstant och outhärdlig smärta som förekommer även i vila.

Ont i ryggen klassificeras oftast som lumbago och akut lumbago vilket egentligen betyder ”ont i ryggen” och ”akut ont i ryggen”. Diagnoserna säger alltså inte mycket om vilken skada som ligger bakom ryggbesväret. Det beror på att det är svårt att bevisa orsaken till denna typ av ryggvärk trots moderna och avancerade diagnostiska metoder och maskiner. Det finns förstås många olika teorier om orsaken och försök att subklassificera ryggvärk görs för att informationen till patienten samt behandling och åtgärder skall bli så riktad och korrekt som möjligt.

Trots stark smärta är det oftast bättre att vara i rörelse och försöka arbeta. Rehabträning och vård via fysioterapeut leder till goda resultat för de allra flesta.

Ryggskott brukar man benämna plötsligt uppkommen ryggsmärta och ryggstelhet. Vanligtvis är orsaken en diskskada i nedre delen av ländryggen, men det kan även bero på annan skada som te.x facettled, ligament, muskulatur eller nerv eller en kombination av dessa.  Symtomen är stark smärta samt krampande, spända och ömma muskler i ländryggen. Ofta kan smärtan stråla ner i höft, skinka eller ben. Det brukar vara svårt att räta upp sig till normal hållning, vrida/rotera ryggen samt att ta ut stegen normalt vid gång.

Diskbråck/Ischias brukar man kalla den smärta som strålar ner i benet längs ischiasnervens utbredningsområde. Ischiasnerven är en tjock nervbunt bestående av nervrötter utspringandes från ländryggens nedre kotnivåer. Ischiasnerven löper ner genom skinkan, benet och ut i foten.