”Gubbvad”/muskelbristning i vaden

”Gubbvad” är ett samlingsnamn för symtom i vaden. Vanligt är smärta i vaden som uppstår plötsligt vid aktivitet/ansträngning. Många gånger beror tillståndet på en muskelbristning i vadmuskulaturen. Symtom på muskelbristning är akut kraftig smärta vid ansträngning, stelhet, svullnaden och ömhet i vaden, smärta vid belastning och ibland även krampkänning i vaden. Vid misstänkt muskelbristning ska aktiviteten avbrytas och snabbt behandlas med kompression, kyla och högläge. Denna åtgärd görs för att förkorta rehabiliteringen. Det är viktigt med ett anpassat träningsupplägg för att återfå god funktion i vadmuskulaturen och kunna återgå i idrott.