Benhinneinflammation/medialt tibiasyndrom

Karaktäriseras av en dov eller skarp smärta på insidan- och/eller framsidan av underbenet vilket främst triggas i samband med stötar så som löpning, hopp och liknande. Stumhet/stelhetskänsla är vanligt, framförallt efter stillasittande. Smärtan beror på en överbelastning av strukturerna vilket kan uppstå vid för snabbt progredierad träning, framförallt löpning. Även vanligt bland lagidrottare som ökar träningsmängden, exempelvis på vårkanten när det blir mer utomhusträning och därmed ofta mer belastning. Prognosen är god och ska tränas bort. Behandlingen riktas mot att anpassa träning och stärka upp svag muskulatur i området. I vissa fall kan behov finnas av skoinlägg, se under rubriken Skoinlägg.