Hälseneinflammation

Smärta i hälsenan beror på en överansträngning och uppstår som regel när en person ökar sin belastning för snabbt, antingen med avseende på volym eller intensitet. Smärttillståndet är vanligt bland löpare men även hos personer som promenerar mycket. Smärtan lokaliseras till hälsenans mittre del alternativt nere vid senfäste på hälbenet. Ofta känns en ömhet i området och ibland även svullnad/förtjockning. Tillståndet kräver en översyn av träningsbelastning och motionsvanor. Liksom vid all överansträngningsproblematik i senor så krävs individanpassad belastning genom ett riktat träningsprogram och i vissa fall stötvågsbehandling.