Hälseneruptur

Hälseneruptur sker ofta plötsligt under högbelastad aktivitet. Vid skadetillfället beskrivs ofta en smäll från hälsenan kombinerat med smärta. Efteråt är det vanligt med svullnad och tydligaste symtomet är funktionsbortfall, det vill säga att personen inte kan gå upp på tå eller trampa neråt med foten kontrollerat. Detta är ett tillstånd som kräver att du uppsöker akuten för vidare behandling. Hälseneruptur behandlas via ortopeden med operativ eller icke- operativ behandling. Rehabilitering är en viktig del för att återställa funktion och komma tillbaka i aktivitet.