Strokekurs erbjuds alla patienter och är vid 6 tillfällen. Upplägget är i samtalsform och anhöriga är viktiga deltagare.

Kursinnehåll

1.  Allmänt om stroke; Här får man lära sig mer om vad stroke är, skillnaden mellan infarkt och blödning samt olika behandlingsåtgärder.

2. Träningslära; Här tar vi upp och diskuterar riskfaktorer, kost och hur man ska träna efter stroke. Vilka positiva hälsoeffekter som träningen ger fysiskt och kognitivt.

3. Hjärnan: Vi får lära oss mer om hur hjärnan fungerar. Specifika områden i hjärnan ansvarar för olika uppgifter/ funktioner. Beroende på vilket område i hjärnan som påverkats efter stroke så blir det olika symptom. Vi får bland annat lära oss mer om språkliga svårigheter, afasi.

4. Dolda funktionshinder: Vi knyter an till föregående föreläsning och lär oss mer om begreppet kognition. Exempel på dolda funktionshinder är minnessvårigheter, nedsatt uppmärksamhet/ koncentration, svårigheter med logiskt tänkande och att få ihop olika delar till en helhet. De dolda funktionshindren är inte synliga men kan ställa till stora bekymmer i vardagen.

5. Kris, depression, ökad känslosamhet och närstående: Här pratar vi om den psykiska hälsan och hur rollerna kan förändras efter en stroke. Vi lägger extra fokus på dig som närstående. Lyfter upp behovet av att fortsätta prata både med varandra men även att våga ta stöd med professionell hjälp för att hantera en ny situation

6. Samliv och mental trötthet: Vi tar upp och pratar kring hur samlivet påverkas av strokeinsjuknandet och vikten av att fortsatt beröra och bekräfta varandra i en relation. Vi lär oss mer om vad Mental trötthet är och hur man kan hantera dess konsekvenser i vardagen.