Träningsgrupp
Alla strokepatienter erbjuds att vara med i träningsgrupp 2 gånger/vecka som är en del av strokekurs.

I träningsgruppen får man prova på styrketräning i olika stationer med stöd av oss. Varför vi valt styrketräning är för att det visat sig ha många positiva effekter på både motorik och kognition samtidigt som många är ovana att utföra det.

Utöver styrketräning tränas även balans, grepp och koordination samt social interaktion med kommunikation mellan deltagarna i gruppen.

Tanken med gruppträningen är att få in många positiva aspekter och att patienten ska kunna upprätthålla sin träning på egen hand på gym, mötesplats eller i hemmet efter avslut på Fysrehab.

 

Kommunikationsgrupp

För dig som har språkliga svårigheter (afasi) erbjuds förutom individuell behandling även språklig träning i grupp. Gruppen brukar bestå av 3-4 personer som alla har afasi. Vi träffas vid 5-6 tillfällen och pratar och diskuterar om vardagliga händelser med fokus på samtal och interaktion.