Fysrehab har som grundsyn att du som patient ska vara aktiv och ha ett egenansvar i din rehabilitering. Vi arbetar efter moderna och evidensbaserade metoder för att diagnostisera och behandla dina besvär.

Varje ny kontakt inleds med en grundlig genomgång av sjukdomshistoria och undersökning som sammanfattar dina besvär. Det ger en helhetsbedömning av din situation. Tillsammans kommer vi fram till en rehabiliteringsplan där dina mål står i centrum. Detta innebär ofta någon form av aktiv åtgärd, så det är bra att du kommer förberedd till mottagningen med kläder som tillåter rörelse.

Sjukgymnasterna på vår mottagning har lång erfarenhet och spetskompetens av att behandla och rehabilitera skador inom rörelseapparaten. Detta gäller exempelvis idrottsskador, rehabilitering efter ortopediska operationer och artros.